DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Grimstad

DIS-Grimstad er ei lokal gruppe som i begynnelsen blei leda av Terje Sandkjær sammen med Cathrine Myhre, Margaret Schønning Skorpen og Signe Ziegler.  

Gruppa starta opp i 2014 og har møtene sine på Dømmesmoen i Gamlebygget.  Møtedag er siste mandag i måneden i månedene jan, feb, mars og sept, okt nov. Det er det god internettilgang i bygget.  

Kontaktpersoner :

Send e-post til  Cathrine Myhre

Send e-post til Margaret Schønning Skorpen

Inger Elise Berge

Laila Risbruna Andersen

oppdatert 2017