DIS-Norge
 
  English Norsk  

Søking i danske kilder

Leiter du etter slektninger i Danmark? Her er hjelp å få om du leiter etter folk fra den andre sida av Skagerrak.

DIS-Aalborg, Historie Aalborg og Slægthistorisk forening har lagd ei felles lenkesamling til hjelp ved slektsforskning i nabolandet:

SLÆGTSFORSKNING - Find det på nettet.

Takk til Slekt og Data - Vest-Agder for tips.