DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om DIS-Aust-Agder

DIS-Aust-Agder er en forening for personer som er interessert i slekts- og personalhistorie. Foreningen ble stiftet i Arendal den 15. februar 1996 av en gruppe slektsgranskere som ønsket et lokalt forum og en større kontaktflate innen sin hobby. DIS står for Databehandling I Slektsforskning.
Foreningen har fast møtedag den andre mandagen i hver måned, unntatt juli og august. Da treffes medlemmene for å høre på foredrag, samt for å snakke med andre slektsforskere.