DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ny leder i Slekt og Data Aust-Agder

Svein Harald Søndenaa får blomster fra Halfdan MørlandHalfdan Mørland (68) er nyvalgt leder i Slekt og Data - Aust-Agder, Svein Harald Søndenaa takker av etter to år.  Halfdan er fra Arendal og har vært god kasserer i styret inntil dette årsmaøtet. Vår sekretær Sonja G. Krüger takker ja til gjenvalg og får fortjent blomster for solid innsats i styret gjennom 4 valgperioder (så langt). Ellers er det godt oppmøtet på årsmøtet. Publisert under møtet.