DIS-Norge
 
  English Norsk  

Døpt i hvilken kirke?

Kirkebøkene er viktige kilder for å finne slektningene våre. Prestegjeld og sogn kunne bytte navn og tilhørighet gjennom tidene. 

Om dåpen foregikk i Holt eller Tvedestrand kan du lese om under.

 

Soknehistorikken

Til god hjelp er soknehistorikken til digitalarkivet. Lenka til soknehistorikken viser direkte til sogna i Aust-Agder, du kan velge et annet fylke i menyen på venstre side.  I de fleste nettleserne kan du trykke CTRL-F for å få opp et søkefelt, det er en fordel å se gjennom alle treffa for samme prestegjeld/-sogn er nevnt flere plasser.

I flere prestegjeld var det (og er) flere kirker, dermed vet vi ikke nødvendigvis i hvilken kirke dåpen foregikk om ikke dette er skrevet ned i kirkeboka. Søk opp aktuelle kirker på wikipedia eller lignende sider for å finne ut når kirka er bygd, dermed kan du utelukke ei aktuell kirke om den er bygd etter dåpen er ført inn i kirkeboka.

Holt eller Tvedestrand kirke?

Fra Svein Erik Bjartheim har vi mottat nyttig informasjon:

Hvis du vil vite om et barn er døpt i Tvedestrand kirke eller Holt kirke i perioden 1872 - 1885 er du nødt til å lese prestens dagreister fra side 435 og utover. Det er ingenting under dåp i selve kirkeboka som sier om handlingen foregikk i en av de nevnte kirker.

Så er Tvedestrand før 1885 ført sammen med Holt i kirkebøkene for Holt.

Dette gjelderdåp, vielser og jordpåkastelser. Foreløpig har jeg ikke funne noe dokumentasjon om konfirmasjon. Finner jeg noe slkal jeg gi en tilbakemelding. Tvedestrand kirke ble jo innviet i 1861 og som nevnt så ble handlingene utført i Tvedestrand kirke ført i Holt kirkebok. Jeg har så lang ikke funnet noe tilsvarende notater for perioden 1861-1871 ført i Holt Ministerialbok A 09.  
 
Holt
 
Inntil 16.05.1747 besto Holt prestegjeld av Holt, Dypvåg, Flosta, Tromøy, Barbu og Austre Moland. Arendal var utskilt i 1705. I 1747 ble Tromøy, Barbu og Austre Moland skilt ut. 24.03.1812 ble Dypvåg og Flosta skilt ut fra Holt og dannet eget preste- gjeld. Vegårshei sokn ble ved reskr. 17.07.1812 overført fra Gjerstad prestegjeld til Holt prestegjeld, men ble ved reskr. 07.05.1828 ført tilbake til Gjerstad preste- gjeld. Ved kgl. res. 15.02.1902 ble Tvedestrand skilt ut fra Holt og dannet eget prestegjeld fra 01.04. s.å. Ved kgl. res. 30.11.1973 ble Dypvåg sokn og Tvedestrand igjen innlemmet i Holt prestegjeld.
 
Det ble ikke ført klokkerbøker for Holt i perioden 1823-1849.
 
Tvedestrand
 
Tvedestrand fikk egen kirke i 1861. Fra 1.4.1862 ble Tvedestrand regnet som annekssogn under Holt. Ved kgl. res. 15.2.1902 ble Tvedestrand skilt ut som eget prestegjeld fra 1.4. s.å. Tvedestrand prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 30.11.1973 og overført til Holt prestegjeld.
 
Fødte, konf., vigde, døde før 1885: Se kirkebøkene for Holt.
 
Ministerialbøker
 
A 1 1885-1916 11 Fødte og døde 1885-1916. Konf. og vigde 1885-1915. Fødte dissentere 1903-1913. Dødfødte 1885-1908. Vigde dissentere og borgerlig vigde 1887-1915. Døde dissentere 1904-1915.Flyttede. Dagsregister.